NVM Leiden

Nationaal nieuws

Hoogste punt Nederland ligt verkeerd

28-01-2014 | 13:08 uur | Nationaal nieuws

Jarenlang hebben mensen kiekjes van elkaar genomen op de hoogste plek van Nederland op de Vaalserberg in Zuid-Limburg. Tenminste: dat dachten ze. Want volgens Staatsbosbeheer blijkt nu die hoogste plek 60 meter verder naar het zuiden te liggen. Staatsbosbeheer en Bureau MTD Landschapsarchitecten ontdekten de 'fout' toen de plek van de paal op de hoogste plek werd vergeleken met de nieuwste digitale hoogtekaarten van Nederland. Lees verder op nvm.nl

Diverse lichtpuntjes in matig jaar agrarische vastgoedmarkt

28-01-2014 | 10:50 uur | Nationaal nieuws

De agrarische vastgoedmarkt is in 2013 enigszins stroef verlopen met uitzondering van melkveehouderijen en akkerbouwbedrijven. Dit komt deels door het ontbreken van kopers/verplaatsers. Daarnaast worden de benodigde vergunningen (omgevingswet, natuurbeschermingswet) nog steeds moeizaam verstrekt. Andere redenen zijn de stroeve financiering en de belemmerende factor van (verouderde) bebouwing op het agrarisch perceel. De grond is gewild, terwijl de verkoop van de gebouwen vaak langer duurt en moeizaam is. Dit blijkt uit de cijfers over 2013, die de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed (A&LV) vandaag presenteert. Ook vraagt de NVM aandacht voor het belang van het herbestemmen van agrarisch vastgoed om leegstand en verpaupering van het landelijk gebied te voorkomen. Een goede samenwerking tussen initiatiefnemers en overheden is hiervoor essentieel. Lees verder op nvm.nl

Limburgse projectontwikkelaar in problemen

24-01-2014 | 14:33 uur | Nationaal nieuws

De in opspraak geraakte Limburgse projectontwikkelaar Nieuwe Borg verkeert in financiƫle problemen. De rechtbank in Roermond heeft Nieuwe Borg Projectmanagement deze week failliet verklaard en aan vier andere bedrijfsonderdelen is uitstel van betaling verleend. Er is een bewindvoerder aangesteld. Lees verder op nvm.nl

Nieuw akkoord over Brabantse veehouderij

23-01-2014 | 15:39 uur | Nationaal nieuws

Boeren en milieuorganisaties op het Brabantse platteland hebben een nader akkoord bereikt over de ontwikkeling van de veehouderij. Gebieden in met name de Peel en Kempen die te veel last hebben van het vele vee, worden zo snel mogelijk aangepakt door bijvoorbeeld bedrijven te saneren of verplaatsen of stallen te verbeteren. Lees verder op nvm.nl