NVM Leiden

Nationaal nieuws

Vastgoedpartijen werken aan beroeps- en gedragsregels

23-12-2013 | 09:47 uur | Nationaal nieuws

Taxateurs van zakelijk vastgoed werken gemeenschappelijk aan interne beroeps- en gedragsregels, inclusief kwaliteitsborging via intern toezicht. Dit moet meer eenduidige, inzichtelijke en reëlere taxaties van zakelijk vastgoed opleveren. De taxatiebranche wordt hiermee verder geprofessionaliseerd. Besloten is dit centraal te coördineren en een kwartiermaker hier in 2014 verder invulling aan te laten geven. Lees verder op nvm.nl

Schultz: leegstand aanloopstraten neemt toe

20-12-2013 | 11:51 uur | Nationaal nieuws

Door de afnemende vraag naar winkels en horecapanden zal de leegstand in de zogeheten aanloopstraten de komende jaren verder toenemen. Dit schrijft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Mileu) in antwoord op vragen van het SP-Kamerlid Eric Smaling. Het Kamerlid stelt dat veel inwoners van Almelo zich zorgen maken over de lege winkelpanden in hun woonplaats. Lees verder op nvm.nl