NVM Leiden

Nationaal nieuws

NVM Business: nog geen herstel bedrijfsruimtemarkt

24-09-2013 | 09:55 uur | Nationaal nieuws

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt ondervindt nog steeds hinder van de economische recessie. Hoewel het aanbod van bedrijfsruimte in de belangrijkste regio’s over het algemeen is afgenomen, vertoont de opname van bedrijfsruimte nog geen tekenen van herstel. De verhuisbewegingen die er zijn, worden veelal ingegeven door kostenbesparing; van een uitbreidingsvraag is vooralsnog geen sprake. Dit blijkt uit analyse van NVM Business op basis van door haar geregistreerde cijfers voor de 14 belangrijkste bedrijfsruimtemarkten van Nederland. Lees verder op nvm.nl

Hulp huizenmarkt Brabant slecht beheerst

20-09-2013 | 15:31 uur | Nationaal nieuws

Stimulering van woningbouw en woningverkoop door de provincie Noord-Brabant vanaf de kredietcrisis in 2009 was een ondeugdelijk plan en Provinciale Staten hebben geen inzicht gehad in de risico’s. De Zuidelijke Rekenkamer schrijft dat in een onderzoek dat vrijdag is gepubliceerd. Lees verder op nvm.nl