NVM Leiden

Nationaal nieuws

Ik heb een klacht over mijn makelaar, wat nu?

10-03-2016 | 13:49 uur | Nationaal nieuws

Bij Consumentenvoorlichting komen dagelijks veel vragen binnen. Het grootste gedeelte van de vragen komt binnen via de mail, maar ook de telefoon staat soms roodgloeiend. Het voordeel van e-mailen is dat je verhaal gelijk schriftelijk bij ons binnenkomt. Na een lang verhaal aan de telefoon krijgen we regelmatig de opmerking: “Nou, dan is bij deze de klacht bij u bekend”. Maar zo werkt het helaas niet helemaal. Indien je je verhaal mondeling hebt gedaan en je bent tot de conclusie gekomen dat je daadwerkelijk een klacht wilt indienen, zul je dit altijd schriftelijk moeten doen. Dit mag zowel per e-mail als per brief. Lees verder op nvm.nl

NVM Business en PropertyNL nodigen u uit voor Taxeren: Kwaliteit 3.0

09-03-2016 | 13:17 uur | Nationaal nieuws

De eisen die worden gesteld aan taxateurs en hoe zij tot gefundeerde taxaties komen van commercieel vastgoed is iets dat niet alleen in kringen van vakgenoten wordt besproken, maar ook steeds vaker tot vragen in de buitenwereld leidt. Hoe kan de kwaliteit worden verhoogd van taxaties en taxateurs? En hoe vinden we de weg in de complexe wereld van regelgeving en ordening? Lees verder op nvm.nl

Duidelijkheid over invulling stelsel van fosfaatrechten

04-03-2016 | 08:41 uur | Nationaal nieuws

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft met de melkvee- en zuivelsector overeenstemming bereikt over de invulling van het fosfaatrechtenstelsel. De gemaakte afspraken moeten ertoe leiden dat de in Nederland geproduceerde hoeveelheid fosfaat – als bestanddeel van mest – weer onder het Europese maximum komt, en blijft. Het fosfaatrechtenstelsel gaat op 1 januari 2017 in. Lees verder op nvm.nl

Vraag naar winkelruimte nog steeds hoog

02-03-2016 | 11:21 uur | Nationaal nieuws

Ondanks het faillissement van verschillende landelijke detailhandelsketens is het de Nederlandse winkelmarkt in 2015 duidelijk beter vergaan dan in voorgaande jaren. Onder invloed van een verbeterd consumentenvertrouwen en gestegen consumentenbestedingen steeg de opname van winkelruimte met ruim 20%, terwijl het aanbod van te huur en te koop staande winkelruimte met slechts 0,7% omhoog ging, de laagste stijging sinds jaren. Dit blijkt uit analyse van NVM Business. Lees verder op nvm.nl

Licht herstel Nederlandse kantorenmarkt

25-02-2016 | 10:13 uur | Nationaal nieuws

De Nederlandse kantorenmarkt heeft in 2015 een licht herstel te zien gegeven. Bedrijven en instellingen huurden meer kantoorruimte dan een jaar eerder. Bovendien ging voor het eerst in jaren het aanbod van leegstaande kantoren iets omlaag. Een en ander blijkt uit nieuwe cijfers van NVM Business. Lees verder op nvm.nl

Nederland mag doorgaan met energielabel

25-02-2016 | 03:19 uur | Nationaal nieuws

Nederland mag doorgaan met het energielabel. De Europese Commissie onderzocht of het label voor woningen voldoet aan de Europese regels maar heeft die procedure nu stopgezet, zo is donderdag bekendgemaakt. Een mogelijke boete van 90 miljoen euro per jaar is daarmee van de baan. Lees verder op nvm.nl