NVM Leiden

Nationaal nieuws

Waarom wil de makelaar mijn paspoort kopiëren?

05-12-2016 | 12:19 uur | Nationaal nieuws

Als je een makelaar inschakelt voor de (ver)koop van onroerend goed, sluit je een opdracht tot dienstverlening met het makelaarskantoor. Niet alleen worden je gegevens dan op deze opdracht genoteerd, ook zullen de meeste makelaars vragen of ze je identiteitsbewijs mogen kopiëren. Deze vraag kan ook gesteld worden als je de koper bent. Maar mag de makelaar dit vragen? Lees verder op nvm.nl

Waardering monumenten in woningmarkt neemt fors toe

02-12-2016 | 11:55 uur | Nationaal nieuws

De waardering voor onze monumenten is groot. Onderzoek hiernaar laat zien dat Nederlanders het belangrijk vinden dat ons cultureel erfgoed behouden blijft. Maar hoe vertaalt zich dat in een financiële waardering voor monumenten ten opzichte van reguliere woningen? In een gezamenlijk onderzoek naar de huidige stand van zaken op de woningmarkt voor monumenten trekken de NVM en het Nationaal Restauratiefonds een aantal interessante conclusies. Lees verder op nvm.nl

Geluidsoverlast wordt transparant

22-11-2016 | 13:23 uur | Nationaal nieuws

Op grond van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai heeft een groot aantal overheden de verplichting om voor 30 juni 2017 zogenaamde geluidsbelastingkaarten op te stellen. De geluidsbelastingkaart presenteert de geluidsbelasting op de gevel van wegverkeer, trein, luchtvaart en industrie in Lden en Lnight op een waarneemhoogte van 4 meter. Lees verder op nvm.nl