NVM Leiden

Nationaal nieuws

Van keurslijf naar maatpak

04-11-2016 | 03:51 uur | Nationaal nieuws

De discussie over hypotheekverstrekking en leencapaciteit is weer opgelaaid. Aanleiding was een rapport van Bouwend Nederland, dat pleitte tegen de normen die het Nibud hanteert en die het leenbedrag van woningkopers aan banden legt. Prompt diende het CDA een breed gesteunde Kamermotie in om de regels rond geldverstrekking voor hypotheken te versoepelen. Lees verder op nvm.nl

Verplicht energielabel C voor kantoren

04-11-2016 | 03:35 uur | Nationaal nieuws

In het kader van het Energieakkoord wordt gewerkt aan het verplicht stellen van een energielabel C voor kantoren. De NVM verwacht dat dit grote gevolgen heeft voor de kantorenmarkt en is dan ook nauw betrokken bij dit onderwerp. Er is gekozen voor een algemene verplichting voor alle kantoren per 1 januari 2023. Lees verder op nvm.nl

NVM bepleit afzien van afroming bij overdracht fosfaatrechten

01-11-2016 | 09:11 uur | Nationaal nieuws

Nu de Europese Commissie een streep heeft gehaald door het huidige wetsvoorstel voor invoering van een stelsel van fosfaatrechten, zal de invoering hiervan tot 2018 worden uitgesteld. Bovendien zal de generieke afroming zodanig moeten zijn dat er in één keer wordt voldaan aan het productieplafond, om te voorkomen dat bij het toekennen van fosfaatrechten sprake is van staatssteun. Lees verder op nvm.nl

NVM treedt toe tot EVS-board TEGoVA

21-10-2016 | 13:33 uur | Nationaal nieuws

De heer Sebastiaan Roggeveen heeft zaterdag 22 oktober 2016 tijdens de ledenvergadering van TEGoVA in Dublin een presentatie gegeven over het nieuwe Blue Book (EVS 2016). Hij is ingegaan op waardebegrippen, professionele taxaties en verschillen ten opzichte van de vorige editie (EVS 2012). Lees verder op nvm.nl