NVM Leiden

Nationaal nieuws

'De grote kernen blijven aantrekken in Friesland'

29-07-2015 | 13:53 uur | Nationaal nieuws

In Friesland gaat het met de woningmarkt langzaam beter, al komt het herstel trager op gang dan in de rest van het land. “Collega’s in Leeuwarden hebben het momenteel erg druk. Hier vinden huizen aan de onderkant van de markt, starterswoningen, gretig aftrek”, aldus Albrecht Kok, afdelingsvoorzitter NVM Friesland. Lees verder op nvm.nl

'Zeker de duurdere wijken in Den Haag zijn nu hot'

24-07-2015 | 13:49 uur | Nationaal nieuws

De woningmarkt in de regio Haaglanden is de laatste jaren uit het dal gekropen. Het dieptepunt werd bereikt in 2012, waarna in 2013 de weg omhoog werd ingeslagen. De transacties laten mooie plussen zien, maar de prijzen gaan nog niet overal omhoog, stelt Wim Korff de Gidts, NVM-makelaar in Den Haag en voorzitter van de NVM-afdeling Haaglanden. Lees verder op nvm.nl

'In de stad Utrecht gaat het heel goed'

23-07-2015 | 14:00 uur | Nationaal nieuws

De woningmarkt is momenteel ‘over de heuvel heen’, meent Zeister makelaar en voorzitter van de NVM-afdeling Utrecht, Peter van Ingen. Hij tekent hierbij wel aan dat het eerste kwartaal van 2015 minder goed was dan het laatste kwartaal van 2014. Maar dat was dan ook een uitzonderlijk kwartaal. Het tweede kwartaal is weer wat beter verlopen dan de eerste drie maanden van dit jaar. Lees verder op nvm.nl

VEH: Rentemarges hypotheken fors gedaald

23-07-2015 | 10:14 uur | Nationaal nieuws

Rentemarges op hypotheken met langere rentevaste perioden (5 jaar vast of langer) zijn in mei fors gedaald, zo blijkt uit de Eigen Huis Rentebarometer. In mei was er sprake van een stijging van de financieringskosten, maar bleef de hypotheekrente stabiel. Hierdoor is de winstmarge voor banken voor de rentevaste periode van 10 jaar gedaald met 0,31 procentpunt. De overwinst (de winst bovenop de volgens VEH historisch normale winst) bedraagt in mei 0,49 procentpunt. Lees verder op nvm.nl

Klijsen: “Adviesfunctie A&LV-makelaars steeds belangrijker”

21-07-2015 | 09:58 uur | Nationaal nieuws

De makelaars van NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoed vervullen steeds vaker een belangrijke adviesfunctie. Klijsen: “Met hun specialistische kennis van de markt kunnen zij kopers en verkopers serieus helpen bij allerlei zaken rond nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Melkveewet, Nb-vergunningen, PAS en de Mestwet. Ook wordt er veel kennis, kunde en creativiteit verwacht als het gaat om de, op dit moment actuele, regeling voor hergebruik van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). Behalve bij de kooptransactie is de makelaar als sparringpartner intensief betrokken bij het traject dat aan de koop vooraf gaat. Als regels en vergunningen bij aan- en verkoop niet op orde zijn, heeft dat grote gevolgen voor de toekomstige bedrijfsvoering. Daarnaast scheppen ook de hoge grondprijs en het wegvallen van GLB-subsidies voor de agrarische ondernemer onzekerheid ten aanzien van de toekomst. Een makelaar is dan van grote meerwaarde door deze ondernemer bij te staan in het aan- en verkoopproces.” Lees verder op nvm.nl