NVM Leiden

Nationaal nieuws

‘Steden weer aantrekkelijk voor gezinnen’

22-06-2015 | 11:59 uur | Nationaal nieuws

De stad is voor veel gezinnen weer een aantrekkelijke woonomgeving geworden. Ze trekken veel minder weg, zoals in de jaren ’80, maar blijven in de stad wonen. De groeikernen, waar vroeger veel gezinnen naartoe trokken, hebben daarentegen veel last van vergrijzing. “De stad fungeert ook steeds meer als een ‘spons’. De woningbezetting neemt toe en er wonen meer huishoudens op één adres”, stelt Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), in het nieuwe NVMagazine.  Dit geldt met name voor studenten en buitenlandse migranten. Lees verder op nvm.nl

‘NVM-data geven goed beeld ontwikkeling woningprijzen’

22-06-2015 | 11:33 uur | Nationaal nieuws

“Zodra je iets wilt zeggen over koopwoningprijzen en de ontwikkeling daarvan, kom je automatisch uit bij de NVM-data”, stelt Frans Schilder, onderzoeker bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), een post-academisch opleidingsinstituut op het gebied van vastgoedkunde, in het nieuwe NVMagazine. “Ze gaan bovendien heel ver terug. Ze zijn tot 1985 heel goed bruikbaar. Daarvoor is het iets dunner, maar vanaf 1985 tot heden heb je een continu goede dataset. Niet alle makelaars zijn aangesloten bij de NVM, maar de dataset van de NVM geeft toch een heel goed en representatief beeld van woningprijzen en de ontwikkelingen. Niemand twijfelt daaraan.”  Lees verder op nvm.nl