NVM Leiden

Nationaal nieuws

Verruiming van de NHG bovengrens

19-10-2016 | 10:27 uur | Nationaal nieuws

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft bekendgemaakt dat de maximale prijs van een woning die met NHG gefinancierd kan worden in 2017 € 245.000 bedraagt. In 2016 is dit nog € 231.132. Momenteel wordt 74% van de hypotheken met NHG afgesloten. Lees verder op nvm.nl

Kan verkoper een beroep doen op de ouderdomsclausule?

13-10-2016 | 14:17 uur | Nationaal nieuws

Kopers worden regelmatig geconfronteerd met (verborgen) gebreken. Wie is hiervoor aansprakelijk? Recent speelde deze vraag bij de verkoop van een jaren dertig woning. In 2008 kocht koper een jaren dertig woning met scheuren in de gevels. Deze scheuren waren het gevolg van een verzakking van de fundering. Verkoper heeft de verzakking verholpen door de fundering te verstevigen met beton. Toch heeft een door koper ingeschakelde deskundig het advies gegeven om de fundering nader te onderzoeken. Koper heeft dit advies niet opgevolgd. Lees verder op nvm.nl

Keerzijdes opbloeiende woningmarkt worden steeds meer zichtbaar

05-10-2016 | 13:29 uur | Nationaal nieuws

Terwijl het aantal transacties blijft toenemen en de prijzen doorstijgen, groeit ook de tweedeling op de woningmarkt steeds meer. Die kloof gaapt niet alleen tussen “stad” en “platteland” en tussen huur en koop, maar het afnemende aanbod aan te koop staande woningen zorgt ook voor een tweespalt tussen verkopers en kopers. Die eerste groep komt relatief makkelijk van zijn woning af, terwijl de woningmarkt voor steeds meer kopers – met name starters – moeilijk toegankelijk wordt, vooral in de oververhitte regio’s. Dit is de voornaamste conclusie van de NVM die vandaag de woningmarktcijfers over het 3de kwartaal van 2016 presenteert*. Lees verder op nvm.nl