NVM Leiden

Nationaal nieuws

Wet Fosfaatrechten gepubliceerd

15-09-2016 | 14:14 uur | Nationaal nieuws

Op 8 september heeft Staatssecretaris Van Dam het wetsvoorstel voor de invoering van een stelsel van verhandelbare fosfaatrechten in de melkveehouderij naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet heeft als doel de productie van fosfaatrechten in Nederland weer onder het Europese plafond te krijgen. Iedere melkveehouder krijgt een hoeveelheid fosfaatrechten toegekend dat gelijk staat aan de hoeveelheid melkvee dat zij op de peildatum van 2 juli 2015 hielden. Alleen bedrijven die bij de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2017 geen melkvee meer hebben, krijgen geen fosfaatrechten. Lees verder op nvm.nl

Grote behoefte aan meer huurwoningen in middensegment

12-09-2016 | 04:11 uur | Nationaal nieuws

Er is nog steeds sprake van forse krapte in het middensegment huurwoningen. Door de stevige groeiende vraag naar vrije sector huurwoningen komen de huurprijzen van deze categorie woningen steeds meer onder druk te staan. Door diverse overheidsmaatregelen, zoals beperking van de leenruimte, zijn veel consumenten aangewezen op de vrije huursector, met name het middensegment van 700 tot 1.000 euro per maand. Als het aanbod niet snel toeneemt, zal wonen in de grote steden voor een groeiende groep huishoudens onbereikbaar worden. Lees verder op nvm.nl