NVM Leiden

Nationaal nieuws

Nieuwbouwmarkt koopwoningen blijft achter bij ontwikkelingen in bestaande voorraad

23-08-2016 | 08:45 uur | Nationaal nieuws

De druk op de markt van bestaande koopwoningen markt loopt in steeds meer regionale woningmarktgebieden steeds verder op, getuige het groeiend aantal transacties en oplopende verkoopprijzen. Een stagnatie in het herstel van de markt van nieuwbouwkoopwoningen zorgt ervoor, dat deze vraagdruk vooralsnog niet vermindert. De nieuwbouwproductie lijkt hierin het knelpunt te vormen. Gezien het dalend aantal bouwvergunningen zal deze productie ook in de komende kwartalen niet sterk aantrekken, zo blijkt uit de woningmarktcijfers over het tweede kwartaal van 2016. Lees verder op nvm.nl

Huurprijzen stijgen harder dan koopprijzen

23-08-2016 | 03:49 uur | Nationaal nieuws

De prijzen in de vrije huursector in Nederland zijn de afgelopen 3 jaar harder gestegen dan de gemiddelde prijstoename op de koopwoningmarkt. Dit blijkt uit een onderzoek van Ortec Finance en de NVM naar de prijsbepalende factoren van geliberaliseerde huurwoningen. “De bovenmatige prijsstijging is slecht nieuws voor consumenten die, om uiteenlopende redenen, zijn aangewezen op de vrije huurmarkt. Daar komt bij dat het aanbod in dit huursegment nog steeds te wensen overlaat”, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. Lees verder op nvm.nl

Toenemende discrepantie tussen vraag en aanbod op kantorenmarkt

23-08-2016 | 03:11 uur | Nationaal nieuws

Er dreigt op korte termijn een tekort aan nieuwbouw van kantoren te ontstaan. Dit probleem doet zich vooral voor in de vier grote steden, waar het huidige aanbod van bestaande kantoren onvoldoende aansluit op de vraag. Dit blijkt onder meer uit een analyse van NVM Business in een zojuist gepubliceerd rapport over de kantorenmarkten in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Schiphol. Lees verder op nvm.nl

Meer aanvragen voor starterslening

22-08-2016 | 14:55 uur | Nationaal nieuws

Het aantal aanvragen voor de starterslening zit in de lift. In het tweede kwartaal zijn er 1200 aanvragen ontvangen door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), 18 procent meer dan in de eerste drie maanden van het jaar. Dat blijkt uit de Monitor Koopwoningmarkt, waaraan onder meer de NVM meewerkt. In het tweede kwartaal werden in totaal 1060 leningen verstrekt. Lees verder op nvm.nl

Ruimere leennormen voor tweeverdieners

19-08-2016 | 09:21 uur | Nationaal nieuws

Tweeverdieners die een huis willen kopen kunnen vanaf volgend jaar meer hypotheek krijgen, zo blijkt uit het voorstel voor de aanpassing van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet die het ministerie van Financiën ter consultatie heeft voorgelegd aan de markt. Ook wordt meer lenen mogelijk als er sprake is van noodzakelijke woningverbetering. Lees verder op nvm.nl

Forse afname restschuldenproblematiek

11-08-2016 | 14:31 uur | Nationaal nieuws

Het aantal huishoudens met een (potentiële) restschuld neemt met rasse schreden af. Dat is een direct gevolg van de aantrekkende koopwoningmarkt. Dit is de belangrijkste conclusie uit de studie ‘Restschulden: de crisis voorbij’* van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Uit het onderzoek blijkt dat in 2014 ruim 1 miljoen huishoudens in Nederland bij de verkoop van hun woning nog geconfronteerd zouden worden met een restschuld. Meer dan 2 jaar later is dat aantal volgens de NVM geslonken tot om en nabij de 800.000 huishoudens. Lees verder op nvm.nl